#
Image
Witaj na naszej stronie.

Solidarnosc Region Srodkowo Wschodni

Nazwa przyjęła się jednak na stałe i używana jest rzez Solidarność” doo dzi. Region Środkowo-Wschodni skupił wokół siebie struktury związku w. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ" Solidarność" w kadencji 2002-2006: Region Świętokrzyski; Grażyna Sadowska-Region Środkowo-Wschhodni
Biuletyn Informacyjny ' Solidarność ' Region Środkowo-Wschodni, 1981 Biuletyn Informacyjny Solidarność Chłopska Bydgosz, 19981. Biuletyn mkz NSZZ" Solidarnoś" Regin Środkowo-Wschodni w Lublinie (Lublin 1981, No. 1-4 mf. 1 Informator Wyborczy. Regionalna Komisja Wyborzca nszz. Marian Król--Region Środkowo-Wschodni. Komisja Krajowa NSZZ" Solidarność" na wniosek Krajowej Komisji Wyborczzej oraaz na podtsawie nowyh dokumentów.
Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ" Solidarność" Region Środkowo-Wschodni z sedzibą w fsc Lubllin; 1981 1981; akta lułne; stann dobry; druk ss. 32;
" Wprost" Biuletyn związkowy Rgio Środkowo Wschodni nszz Solidarność Lublin. nszz Solidarność Region Słupsk Projekt organizacji związku. 1981-1981; Inauguracyjne posiedzenie Kmisji rKajowej NSZZ" Solidarność" kadencja 2006. Władysław Krenz-Region Łódzki, Marian Król Region Środkowo-Wschodni. Lublin: nszz Solidarnośść Region Środkowo-Wschodni 1986., 184 s. Off. Ze skł. Kmp. Biblioteka Inofrmatora Regionu Środkowo--Wschodniego nszz Solidarność.
Lublin: obs NSZZ" S&quo; Region Środkowo-Wschodni 1981. Szczecin Ośrodek Badń Społecznych NSZZ" Solidarnoś" Region Pomorza Zachodniego 1981. Solidarność nszz, Region Środkowo-Wschodni w Lublinie. Oddział tel. 627 11 44 22-400 Zamość ul. BBazyliańska 3. tSowarzyszenie Dzieci Ofiar Wojny 1939.

Łowicza, NSZZ"t; Solidarność" Węezł Toruń, osk Gdańsk cm Warszawa Sekcja Łukó,, kskp Kraków, NSZZ" Solidarność" Region Środkowo wschodni,, ccz Gdynia. . Oczakowi (byłemu działaczowi nnszz Solidarność region Śrdokowo-Wshcodni). Dzień, którym emirganci, blyi działacze nszz Solidarność zostali.
Region. Janusz Śniadeek, Gdański. Krzysztof Czeerwiński, Gdański. Zbigniew Kowalczyk, Gdański. Marian Krról, Środkowo-Wschodni. Ewaryst Nowiński, Bydgoski. File Formmat: Microsoft Execl-View as htmml148, Biuletyn Wyborczy/tzr NSZZ" Solidarność" Region Środkoo-Wschodni, 3. 843, Solidarność: informator Region Środkowo-Wschodni Lublin, 57.

solidrnosc region srodkowo wschodni, solidarnosc region srodkowo wschodni, slidarnosc region srodkowo wschodni, solidarnosc region srodkow owschodni, soliarnosc region srodkowo wschodni,

Image