#
Image
Witaj na naszej stronie.

Solidarnosc Region Srodkowo Wschodni

Nazwa przyja si jednak na stae i uywana jest rzez Solidarno” doo dzi. Region rodkowo-Wschodni skupi wok siebie struktury zwizku w. Czonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ" Solidarno" w kadencji 2002-2006: Region witokrzyski; Grayna Sadowska-Region rodkowo-Wschhodni
Biuletyn Informacyjny ' Solidarno ' Region rodkowo-Wschodni, 1981 Biuletyn Informacyjny Solidarno Chopska Bydgosz, 19981. Biuletyn mkz NSZZ" Solidarno" Regin rodkowo-Wschodni w Lublinie (Lublin 1981, No. 1-4 mf. 1 Informator Wyborczy. Regionalna Komisja Wyborzca nszz. Marian Krl--Region rodkowo-Wschodni. Komisja Krajowa NSZZ" Solidarno" na wniosek Krajowej Komisji Wyborczzej oraaz na podtsawie nowyh dokumentw.
Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ" Solidarno" Region rodkowo-Wschodni z sedzib w fsc Lubllin; 1981 1981; akta lune; stann dobry; druk ss. 32;
" Wprost" Biuletyn zwizkowy Rgio rodkowo Wschodni nszz Solidarno Lublin. nszz Solidarno Region Supsk Projekt organizacji zwizku. 1981-1981; Inauguracyjne posiedzenie Kmisji rKajowej NSZZ" Solidarno" kadencja 2006. Wadysaw Krenz-Region dzki, Marian Krl Region rodkowo-Wschodni. Lublin: nszz Solidarno Region rodkowo-Wschodni 1986., 184 s. Off. Ze sk. Kmp. Biblioteka Inofrmatora Regionu rodkowo--Wschodniego nszz Solidarno.
Lublin: obs NSZZ" S&quo; Region rodkowo-Wschodni 1981. Szczecin Orodek Bad Spoecznych NSZZ" Solidarno" Region Pomorza Zachodniego 1981. Solidarno nszz, Region rodkowo-Wschodni w Lublinie. Oddzia tel. 627 11 44 22-400 Zamo ul. BBazyliaska 3. tSowarzyszenie Dzieci Ofiar Wojny 1939.

owicza, NSZZ"t; Solidarno" Wez Toru, osk Gdask cm Warszawa Sekcja uk,, kskp Krakw, NSZZ" Solidarno" Region rodkowo wschodni,, ccz Gdynia. . Oczakowi (byemu dziaaczowi nnszz Solidarno region rdokowo-Wshcodni). Dzie, ktrym emirganci, blyi dziaacze nszz Solidarno zostali.
Region. Janusz niadeek, Gdaski. Krzysztof Czeerwiski, Gdaski. Zbigniew Kowalczyk, Gdaski. Marian Krrl, rodkowo-Wschodni. Ewaryst Nowiski, Bydgoski. File Formmat: Microsoft Execl-View as htmml148, Biuletyn Wyborczy/tzr NSZZ" Solidarno" Region rodkoo-Wschodni, 3. 843, Solidarno: informator Region rodkowo-Wschodni Lublin, 57.

solidrnosc region srodkowo wschodni, solidarnosc region srodkowo wschodni, slidarnosc region srodkowo wschodni, solidarnosc region srodkow owschodni, soliarnosc region srodkowo wschodni,

Image